KHÓA ĐIỆN TỬ EPIC

KHÓA VÂN TAY EPIC ES – FF730G

         
7,700,000đ

EPIC EF P8800K ULTIMATE

         
17,100,000đ

KHÓA ĐIỆN TỬ EPIC ES F9000K

         
6,200,000đ

EPIC 9000K

         
4,600,000đ

EPIC ES 9000K ULTIMATE

         
8,460,000đ

EPIC ES 7000K

         
4,000,000đ

EPIC ES 7000K ULTIMATE

         
7,650,000đ

KHÓA VÂN TAY ES F300D

         
5,300,000đ

EPIC ES F500 H

         
5,800,000đ

KHÓA CỬA THÔNG MINH EPIC ES-P9100FK

10,200,000đ
Mã sản phẩmEpic ES P9100FK
Thương hiệuEpic
Xuất xứHàn Quốc

Mở khóa bằng vân tay, mã số, thẻ từ, chìa cơ, Smartphone

Kết nối với Smartphone thông qua Wifi

Trong hộp có: 01 thân trước, 01 thân sau, 04 pin, sách hướng dẫn, bản demo và ốc, vít

Bảo hành chính hãng: 24 tháng

Mua ngay

KHÓA VÂN TAY EPIC ES – FF730G

7,700,000đ
Mã sản phẩmES-FF730
Thương hiệuEpic
Xuất xứHàn Quốc

Mở khóa bằng vân tay, mã số, thẻ từ

Trong hộp có: 01 thân trước, 01 thân sau, 04 pin, sách hướng dẫn, bản demo và ốc, vít

Bảo hành: 24 tháng

 

Mua ngay

EPIC EF P8800K ULTIMATE

17,100,000đ
Mã sản phẩmEF P8800K
Thương hiệuEpic
Xuất xứHàn Quốc

Mở khóa bằng vân tay, mã số, thẻ từ

Kết nối với Smartphone thông qua Wifi

Trong hộp có: 01 thân trước, 01 thân sau, 04 pin, sách hướng dẫn, bản demo và ốc, vít

Bảo hành chính hãng: 24 tháng

 

Mua ngay

KHÓA CỬA THÔNG MINH EPIC EF P8800K

14,600,000đ
Mã sản phẩmEpic EF P8800K
Thương hiệuEpic
Xuất xứHàn Quốc

Mở khóa bằng vân tay, mã số, thẻ từ

Kết nối với Smartphone thông qua Wifi

Trong hộp có: 01 thân trước, 01 thân sau, 04 pin, sách hướng dẫn, bản demo và ốc, vít

Bảo hành chính hãng: 24 tháng

 

Mua ngay

KHÓA CỬA VÂN TAY EPIC EF P8800K KB

14,800,000đ
Mã sản phẩmEpic EF P8800K
Thương hiệuEpic
Xuất xứHàn Quốc

Mở khóa bằng vân tay, mã số, thẻ từ

Kết nối với Smartphone thông qua Wifi

Trong hộp có: 01 thân trước, 01 thân sau, 04 pin, sách hướng dẫn, bản demo và ốc, vít

 

Mua ngay

KHÓA ĐIỆN TỬ EPIC ES F9000K

6,200,000đ
Mã sản phẩmES F9000K
Thương hiệuEpic
Xuất xứHàn Quốc

Mở khóa bằng vân tay, mã số, thẻ từ, chìa cơ

Trong hộp có: 01 thân trước, 01 thân sau, 04 pin, sách hướng dẫn, bản demo và ốc, vít

Xuất xứ: Hàn Quốc

 

Mua ngay

EPIC 9000K

4,600,000đ
Mã sản phẩmES 9000K
Thương hiệuEpic
Xuất xứHàn Quốc

Mở khóa bằng mã số, thẻ từ, chìa cơ

Trong hộp có: 01 thân trước, 01 thân sau, 04 pin, sách hướng dẫn, bản demo và ốc, vít

Bảo hành: 24 Tháng

 

 

Mua ngay

EPIC ES 9000K ULTIMATE

8,460,000đ
Mã sản phẩmES 9000K Ultimate
Thương hiệuEpic
Xuất xứHàn Quốc

Mở khóa bằng mã số, thẻ từ Kết nối Smartphone qua sóng Wifi

Trong hộp có: 01 thân trước, 01 thân sau, 04 pin, sách hướng dẫn, bản demo và ốc, vít

Xuất xứ Hàn Quốc

Bảo hành 24 tháng

 

 

Mua ngay

EPIC ES 7000K

4,000,000đ
Mã sản phẩmES 7000K
Thương hiệuEpic
Xuất xứHàn Quốc

Mở khóa bằng mã số, thẻ từ, chìa cơ và mở rộng điều khiển từ xa

Trong hộp có: 01 thân trước, 01 thân sau, 04 pin, sách hướng dẫn, bản demo và ốc, vít

Bảo hành: 24 tháng

 

Mua ngay

EPIC ES 7000K ULTIMATE

7,650,000đ
Mã sản phẩmEpic ES 7000K
Thương hiệuEpic
Xuất xứHàn Quốc

Mở khóa bằng mã số, thẻ từ, chìa cơ và mở rộng điều khiển từ xa

Trong hộp có: 01 thân trước, 01 thân sau, 04 pin, sách hướng dẫn, bản demo và ốc, vít

Xuất xứ: Hàn Quốc

Bảo hành: 24 tháng

 

Mua ngay

KHÓA VÂN TAY ES F300D

5,300,000đ
Mã sản phẩmES F300D
Thương hiệuEpic
Xuất xứHàn Quốc

Dùng 100 vân tay, 200 thẻ, mã số, bluetooth và mở rộng Wifi Gateway

 

Mua ngay

EPIC ES F500 H

5,800,000đ
Mã sản phẩmES F500 H
Thương hiệuEpic
Xuất xứHàn Quốc

Mở khóa bằng vân tay, mã số, thẻ từ

Trong hộp có: 01 thân trước, 01 thân sau, 04 pin, sách hướng dẫn, bản demo và ốc, vít

Bảo hành 24 tháng

 

Mua ngay